Les e-post

Support

Telefon: 35075740
support@telefiber.no

Kontakt

Telefon: 35075740
postmottak@telefiber.no

Altibox kundesenter

Dagtid (0800 til 1500):

Notodden Energi sitt sentralbord tlf: 350 25 050 epost: altibox@notodden-energi.no

Kveldstid:

Altibox kundesenter i Stavanger tlf: 21 49 66 48

Fiberprosjekt Fyresdal – eigeninnsats

Graving av fibertrasetrasear i Fyresdal og etablering av ny node er på det næraste ferdig.
Det gjer at oppkobling av kundar no snart kan starte.
Derfor er det viktig at dei som har signera kontrakt med eigeninnsats (legging av innvendig kabel) no gjer dette klart.

Kabel får du frå hos entreprenør Sønnico ved Ansgar Johre, telefon 48266350

For dei som vil ha Sønnico til å ta innvendig fiberframføring,  kan dette bestillast direkte hos dei. Det må reknast omtrent ein times arbeid, som blir fakturert direkte frå entreprenør.

Frist for utført eigeninnsats er 30.9.2014

Oppstart fiberprosjekt i Fyresdal sentrum og Sørbygda.

Graving av fiber er starta, og om du ikkje har fått bestilla oppkobling finn du bestillingsskjema og veiledning for eigeninnsats her.
Frist for bestilling er utsett til 15.5.
Etter planen vil oppkobling av kundar starte etter ferien, og prosjektet skal være ferdigstilt  innan 1.12.2014.

Altiboxprosjekt – statusoppdatering.

Vågslid:

Hyttefelt Fjellstad / Myrane / Storrlineset / Arbuviki / Svarttjønnåsen er vedteke å bygges ut med Altibox hyttepakke.
Det er viktig at alle kontrollerer at fiber-rør er teke ut ved sikringsskap og avslutta i veggboks.
Det bør og vere rør vidare inn om det skal leverast TV-signal.
Om du ikkje har fått bestilla abonnement på Altibox hyttepakke med TV og internett er det bare å ta kontakt med oss.

Entreprenør Relacom                          Arne Eikland       90070155
Utbygger Vest-Telemark Kraftlag:      Einar Valhovd    97196132
Abonnement:                                  Telefiber AS       35075740

Åmot:
Prosjektet har hatt oppstart og entreprenør Otera har satt i gang graving i området. Mange steder  vil VTK benytte anledninga til å legge strømkabler  i bakken. Det blir sendt ut eget infoskriv om dette.
Det er viktig at alle  som har kontrakt på egeninnsats gjør denne i henhold til avtale  og informasjon i infoskriv.
Rør for nedgraving kan hentes ved Åmot transformatorstasjon.

Ved spørsmål rundt oppkobling / fiberframføring kan disse kontaktes:
Entreprenør Otera:       Øystein Konnestad        41630257
Kontaktperson VTK:      Einar Valhovd               35075700
Abonnement:               Telefiber AS                  35075740
                                  Notodden Energi           35025050

Vinje / Bøgrend
Prosjektet er i gang og de fleste er koplet opp.
Her er det i hovedsak luftnett, slik at det i liten grad er snakk om egeninnsats.

Ved spørsmål rundt oppkobling / fiberframføring kan disse kontaktes:
Entreprenør Sønnico:     Svein Breidalen           41731187
Kontaktperson VTK:       Einar Valhovd             35075700
Abonnement:                Telefiber AS                35075740
                                   Notodden Energi         35025050

Kviteseid:
Prosjektet er i gang og entreprenøren starter med graving igjen i uke 19.

Ved spørsmål rundt oppkobling / fiberframføring kan disse kontaktes:
Entreprenør Sønnico:       Svein Breidalen            41731187
Kontaktperson VTK:       Jan Arild Lauvland       35075700
Abonnement:                Telefiber AS                35075740
                                   Notodden Energi          35025050

Fyresdal
Prosjektet er ute på anbud, og oppstart skjer så snart en entreprenør er valgt.

Rauland
I gang med framføring av fiber i området Steinbakken-Arabygdi.
Strekking pågår, dei som treng rør vil få det ved henvendelse til Rauland Kraft.
Graving i Steinbakken vil starte i oktober, frå tomtegrense og inn må kunden grava sjølv, rør får  dei av RK
Dei første kundane er planlagt koblet opp i oktober, med ferdigstilling i løpet av året.

Når det gjeld området Haddland og Austbø  vert dette bygd i 2014. Vi oppfordre kundar å bruke ”Meld interesse Altibox” – linken til venstre på heimesida.

Det same gjeld Såtehov og Miningskar. Her det klart for nye leveranser, meld interesse så får du Altibox i løpet av hausten.

Entreprenør RK:         Tor Olav Nystog 35062060
Abonnement:             Telefiber AS       35075740

Prestegardshamna, Sauland:
Prosjektet er under arbeid, graving vil være ferdig i løpet av veke 47.
Vi har diverre ikkje kapasitet til kundeoppkoplingar før prosjekt Flugonfjell er ferdig, men prosjektet ferdigstilles i løpet av året.

Ved spørsmål rundt oppkobling / fiberframføring kan desse kontaktes:
Graving:          Entreprenør Geir Hauge:                35023125
Kontakt Hjartdal Elverk:         Tor Olav Våle            95939953
Abonnement:                        Telefiber AS              35075740

Flugonfjell
Prosjektet er ferdig og alle som skrev kontrakter er koblet opp.

Ved spørsmål rundt oppkobling / fiberframføring kan desse kontaktes:
Kontakt Hjartdal Elverk:         Tor Olav Våle            95939953
Abonnement:                        Telefiber AS              35075740

Trytetjønn.
Prosjektet er ferdig og alle som skrev kontrakter er koblet opp.

Kontakt Hjartdal Elverk:         Tor Olav Våle            95939953
Abonnement:                        Telefiber AS              35075740

Steinsarmen.
Her har det meldt seg fleire interesserte, og vil bli vurdert utbygd neste år (sumaren 2014) dersom stor nok interesse.

 

Generelt for alle områdene gjelder: 
Det blir sendt brev noen dager før oppkobling til alle som har lagt inn bestilling, som inneholder  info om abonnementet og  tilgang til ”mine sider”  hos Altibox. Om du ikke har fått bestilt tilkobling, kan du ringe oss på 35075740. Vi vil da sende ut kontrakt for signering.

Dersom det er spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på 35075740 / postmottak@telefiber.no

Vi minner om bestilling av fibertilknyting Bøgrend i Vinje til dei som ikkje har meldt interesse

Prosjektet får statleg støtte via Vest-Telemark Næringsutvikling AS  (VTNU), og Telefiber i samarbeid med Vest-Telemark Kraftlag kan difor tilby fibertilknytning til fastbuande med ein etableringspris på kr 2000,- som inkluderar heimesentral og oppkopling. Kunden må sjølv syte for evt. gravearbeid om straumkabelen i dag gjeng i grøft utan ledig fiberrøyr.

Telefiber AS samarbeider med Notodden Energi om sal av Altibox-tenestar i Vest-Telemark. Altibox tilbyr internett-, tv-, og telefontenestar.

Dersom De er leigetakar ber vi om at eigar av huset vert informera om dette tilbodet.
Prosjektet vert igangsett så snart som råd. Telefiber og VTK ynskjer difor tilbakemelding på kven som ynskjer å benytte seg av tilbodet.

Ved spørsmål kontakt:
Telefiber AS på tlf: 35 07 57 40 eller e-post: postmottak@telefiber.no
Vest-Telemark Kraftlag v/Einar Valhovd på tlf: 35 07 57 13 eller e-post: ev@vtk.no

Vedtak om Altibox-utbygging i Kviteseid sentrum

Telefiber og VTK sine planer for utbygging av fiber med Altibox har blitt svært godt motteke, og vi har no over 200 tingingar. Det betyr at det vert utbygging i 2013.

Svarfrist for tilknytning til kampanjepris kr 990,- var fredag 12 april 2013.

Etablering med egeninnsats (hvis mulig) er kr 1400,-
Tilknytting undersame vilkår etter detter er kr 3900,-

For nærare info ring: Telefiber AS tlf. 35 07 57 40

PRESSEMELDING: Avtale mellom Telefiber AS og Notodden Energi AS om salg og drift av Altibox i heile Vest-Telemark + Hjartdal kommune.

Last ned pressemelding her

PRESSEMELDING: Telefiber AS går inn i lokal kompetansebedrift.

Last ned pressemelding her

Telefiber AS lanserer ”hyttepakke” med internett + NRK/TV2 kanaler til en hyggelig pris!

Telefiber AS har i samarbeid med Tinn, Bykle, Drangedal og Bø (MidtTelemark Breiband) etablert felles plattform for å distribuere TV-pakke over vår fiber-infrastruktur tilpasset hyttemarkedet.
Vi lanserer denne nå og tilbyr 5 Mbps internett + NRK / TV2-kanalene, TV Norge, Fem, SVTV1, DR1 + NRK P1,P2 og P3 radio til kun Kr 398.- / mnd. inkludert dekoder.

Ekstra dekoder kr 1300.- + kr 80.-/mnd. for flere uttak i samme hytte.

Bestilling sendes til postmottak@telefiber.no