Support

Kvardagar 08.00 – 18.00
Laurdag 10.00 – 14.00

Telefon: 905 90 002
support@telefiber.no

Fjernstyring support

Kontakt

Telefon: 905 90 002
post@telefiber.no

Altibox kundesenter

Notodden Energi sitt sentralbord
tlf: 350 25 050
epost: altibox@notodden-energi.no

Informasjon om nedetid på vårt sentralbord 17.oktober

I forbindelse med at vi legger om telefonløsningen vår slik at vi bedre skal kunne betjene våre kunder, blir hovednummeret vårt 905 90 002 ute av drift i perioden 09:00-10:00 den 17. oktober

Informasjonsmøte for fiberutbygging i Haugsjåsund.

Utbyggingen til Haugsjåsund er nå i gang.
Vi ønsker å invitere til et informasjonsmøte på Tjørullkroa onsdag 5.oktober 2022 kl. 18.00 – 20-00.
 
Vi vil gå igjennom framdriftsplaner, orienterer om graving på egen eiendom for de som trenger å utføre dette, samt montering av startpakke som er en fiberledning man monterer inni huset til hjemmesentralen.
 
Det vil bli anledning til å gå igjennom hver enkelt installasjon for de som har behov for dette etter den generelle informasjonen er gitt
Ønsker noen å endre på sitt bestilte abonnement vil det bli anledning til å gjøre om dette og tegne nye abonnementer til de som ikke ennå har bestilt.
 
For at vi skal nå ut til alle ber vi dere også informere nabo og bekjente for tidspunkt på dette informasjonsmøte.
 
 
Det blir servert kaffe/te og noe enkelt å bite i.
 
Håper så mange som mulig vil komme
 
Velkommen!

Altibox Støysheia Nord

Fra midten av midten av august starter vi fiberutbygging fra Altibox i Støylsheia Nord, Treungen.
Det vil da være mulig å få etablert fiber til alle hytter i området. Alle som bestiller vil få installert fiber fortløpende etter medio august.
Det fortsettes at det er nedgravd et blåserør for trekking av fiber på egen eiendom. Dette skal allerede være tilrettelagt for de fleste hyttene i hyttefeltet.

Etter bestilling vil montør trenge tilgang til hyttene,  så alle som bestiller må ha nøkkel boks eller gi tilgang til nøkkelkode slik at montør kommer seg inn. Alle vil bli oppringt av montør på forhånd. Dersom noen har spesifikke ønsker hvor hjemme sentralen skal monteres, snakk direkte med montøren.
For mer info og bestilling:

Ta kontakt med Telefiber på post@telefiber.no eller kontakt oss på telefon 905 90 002.

Altibox fiber til Øverbøgrend /Åmotsdal.

Telefiber starter nå salg i området Øverbøgrend i Åmotsdal. Utbyggingen vil starte etter ferien.

For informasjon om priser og bestillinger Trykk her, eller ta kontakt med Telefiber på post@telefiber.no eller kontakt oss på telefon 905 90 002.

Vi kommer tilbake med mer informasjon underveis.

 

 

 

 

Altibox Øverlandsheia Nissedal

Utbyggingen i i Øverlandsheia starter nå.
På grunn av omfattende anleggsarbeid ved renovering av VA anlegget i øvre del av feltet må utbyggingen her starte til høsten.
Området i nedre del frem til Kvarvåsvegen 114 sør for Skulhomtjønna, startes nå.
Vi ber om at hytteeiere sjekker om de har fiberrør inntil hytten. Vi mangler ennå noen tilbakemeldinger på dette. Send oss en melding på post@telefiber.no når dette er utført slik at vi kan starte blåsing av fiber inntil din hytte.
Er det noen som mangler rør kan dette hentes i en kveil på parkeringsplassen, på innsiden av bommen.

Det ble opplyst på møte i påsken at dersom det er et jetnet som går inni sikringskapet, dvs en grønn strømledning med et ekstra blåserør sveiset sammen, ser ut som et 8 tall, så må det lille blåserøret taes ut av sikringskapet. Dette må bli gjort av en elektriker.

Vi trenger tilgang til hyttene så alle må ha nøkkel boks eller gi tilgang til nøkkelkode slik at montør kommer seg inn. Alle vil bli oppringt av montør på forhånd. Dersom noen har spesifikke ønsker hvor hjemme sentralen skal monteres, snakk direkte med montøren.
For mer info og bestille: Trykk her

E-post: post@telefiber.no eller telefon: 905 90 00

Altibox salgsmøte fiberutbygging i Seljord

Vi har trukket en vinner etter loddtrekning blant de som møtte opp onsdag 16.mars på Sjøormen Kro
Den heldige vinneren av et Google Mesh nettverk er Gjøa Børve – vinneren blir kontaktet av Telefiber.

Vi minner om at det er fremdeles anledning til å bestille fiber i området.

Altibox Fjellgardane i Fyresdal

Arbeidet med hovedkablene er nå ferdig. Vi har begynt opphenging av kabler frem til kunder fra stamnett. Dette vil pågå kontinuerlig frem til alle er påkoblet.

Startpakke

Det er viktig at alle får utført startpakkene så fort som mulig så vi kan starte installasjonene.
Før vi kan starte installasjonene må vi ha tilbakemelding om dere ønsker å utføre startpakken selv eller få en montør til å utføre dette.

Opplegg av startpakke koster kr. 900.- (Utover 1,5 times jobb påløper kostnader etter medgått tid)

Se mer info på Startpakke

Tlf:  905 90 002 eller e-post: post@telefiber.no

 

Altibox fiber til Borggrend

Arbeidet med oppkobling er nå ferdig. Alle kunder er blitt aktivert. Prosjektet avsluttes 1. april.

Altibox Haukelifjell skisenter

Ønsker du deg Altibox i hytteområdet rundt Haukelifjell Skisenter? I første omgang sjekker vi interessen og er oppslutningen bra, planlegger vi utbygging til sommeren.

For mer info eller melde interesse: her

E-post: post@telefiber.no eller telefon: 905 90 002

Altibox utbygging Kivledalen, Åsheimgrend, Seljordsheii, Garvik, Telnes, Vefall og Brekke

Til alle som har bestilt fiber i Seljordsprosjektet.

Telefiber starter nå installasjon til i områdene Kivledalen, Åsheimgrend, Seljordsheii, Garvik, Telnes, Vefall og Brekke.

Vi forventer prosjektet avsluttet til påske slik at alle skal få fiber innen den tid.

I abonnementet inngår en startpakke, se vedlegg

Denne startpakken kan hentes på Sjøormen Cafe i Seljord fra 27.01.22. Ta kontakt med personalet hvis dere ikke finner kartongen med startpakker. Alle må kvitere på listen som ligger sammen med startpakkene slik at vi ser hvem som har hentet.

Startpakken legges fra der hjemmesentralen ønskes plassert til dit hvor utvendig rør kommer inn. For de som har strøm på luftkabel inn på vegg, skal denne legges ut i høyde med grunnmur på samme vegg som strøm kommer inn.

De som ikke ønsker å utføre legging av startpakke selv kan dette bli utført av en montør.
Opplegg av startpakke koster kr. 900.- (Utover 1,5 times jobb påløper kostnader etter medgått tid)

Abonnenter som har fiberrør inn i sikringsskapet, må få dette ut slik at det er tilgjengelig på utsiden av skapet. (Gjøres normalt av elektriker) Dette må være gjort før vi kan fullføre installasjon.

Før vi kan starte installasjonen må vi ha tilbakemelding om dere ønsker å utføre startpakken selv , eller om startpakken er utført av deg som kunde i egen bolig.

Tlf:  905 90 002 eller e-post: post@telefiber.no

Covid-19 – Koronavirus

Vi har iverksatt tiltak for å hindre unødvendig spredning av Covid-19 – Koronaviruset. Det er ikke påvist smitte hos oss, men vi velger å vise solidaritet og dugnadsansvar ved å innføre tiltak.

Videre er det innført hjemmekontor for de som har anledning til dette.
Kontoret i Høydalsmo vil være stengt for adgang fra publikum, men supporttelefonen er åpen til vanlige tider.
Dersom det er behov for utlevering av kundeutstyr kan det ordnes etter avtale.

Du når oss ved å ringe vårt sentralbord 35075740, eller bruke post@telefiber.no

Vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes råd og anbefalinger.
Hvor lenge tiltakene opprettholdes avhenger av utviklingen i smittebildet både nasjonalt og lokalt.