Prisoversikt

Dei fleste bruker trådlaust internett/WiFi heime. Utan god trådlaus dekning får du ikkje utnytta den fantastiske farten til fiberen.Enkelt og med små grep kan du gjera den trådlause dekninga betre.

Produktpakker Internett + TV

Altibox Medium 100/100

1229,- per mnd

+ Etablering (eingongsbeløp)

Altibox Standard 500/500

1329,- per mnd

+ Etablering (eingongsbeløp)

Altibox EXTRA 1000/1000​

1889,- per mnd

+ Etablering (eingongsbeløp)

Etablering av fiberforbindelse

Etablering av fibersamband i eksisterande anlegg: 499,- (Engangsbeløp)
Etablering av fibersamband der det ikkje er Altibox frå før: Ta kontakt for pris*

Produktpakker Internett

Altibox Fiberbredbånd 150/150
(150/150 Mbps)

829,- per mnd

Altibox Fiberbredbånd 250/250
(250/250 Mbps)

929,- per mnd

Altibox Fiberbredbånd 750/750
(750/750 Mbps)

1029,- per mnd

Altibox Fiberbredbånd 1000/1000 (1000/1000 Mbps)

1 329,- per mnd

Produkt Etablering Pr månad Første år Det etterfølgjande året
Fast IP-adresse (1 adresse pr kunde) 200,- 89,- 1 268,- 1 068,-
Sjølvbetening bridgemod 0,- 0,- 0,- 0,-
1) Berekna ut frå 30 dagar i månaden.
2) Bestilling av Altibox produkt føreset minimum kjøp av Altibox Fiberbredbånd.
* Etablering Fiberbredbånd kan tilkomma.

Tv-grunnpakker

Altibox TV

629,- per mnd

Etablering: 879,-

Første år 1): 7347,-

Altibox TV Programarkiv og Opptak

149,- per mnd

Etablering: 0,-

Første år 1): 2028,-

Ein HD-dekodar frå Altibox er inkludert i etableringsprisen.

Tilleggstjenester

Produkt Etablering Pr månad Første år Det etterfølgjande året
Filmleige vanleg frå 39,-
Filmleige HD frå 59,-
Ekstra dekodar med fjernkontroll 0,- 59,- 828,- 828,-
Dekodarbyte til nye Altibox TV 499,-
Ekstra fjernkontroll 149,-
Altibox Tv Overalt 0,- 0,- 0,- 0,-
Sperre tilgang for videoleige 0,- 0,- 0,- 0,-

Berekna ut frå 30 dagar i månaden.

IP-telefoni

Produkt Eingongsbeløp Pr månad Første år
Heimetelefon fastavgift 0,- 169,- 2 028,-
Kostnadsfri teljarsteg og startavgift til alle fasttelefonar i heile Norden heile døgnet (ekskl. spesialnummer) ved abonnement på internett, tv og heimetelefon, eller internett høgare enn 40/40 Mbit/s. Kostnadsfri ringing gjeld berre når desse tre tenestene er aktive. Samtalar utover ein time blir fakturert med ei samtaleavgift som vil bli berekna pr. sekund samtalen varer utover ein time. Startavgift og teljarsteg til mobiltelefonar, spesialnummer og utanlandsnummer blir i samsvar med fakturert gjeldande prisliste. Norden omfattar Noreg, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og Færøyane. Ved abonnement på andre produktpakkar som inkludera heimetelefon, er teljarsteg og startavgift kostnadsfritt til alle Altibox fibernett-nummer (ekskl. spesialnummer). Samtaleprisar til mobiltelefonar, spesialnummer og til utlandet finn du her.

Tilleggstenester

Produkt Eingongsbeløp Pr månad Første år Det etterfølgjande året
Ekstra linje med eige nummer 0,- 10,- 120,- 120,-
Hemmeleg nummer 700,- 7,- 784,- 84,-
Eksternt nødstraumbatteri, eige 1 390,- 0,- 1 390,- 0,-
Sperring av 829-nummer 0,- 0,- 0,- 0,-
Sperring av mobiltelefonnummer 0,- 0,- 0,- 0,-

Annet

Anna Engangbeløp
Gjenopning av abonnement etter stenging 990,-

Ta kontakt så hjelper me deg!😎

Ved tekniske førespurnader er det ein fordel om du er i nærleiken av utstyret det gjeld, i tilfelle det viser seg å vera behov for restart eller feilsøk.