Utbygging – progresjon

Telefiber AS leverer breiband i alle Vest-Telemark kommunane og i Hjartdal kommune på fleire typar infrastruktur. Me tilbyr på fiber- og  radioaksess. Me leverer fiberaksess i nokre område, dette i samarbeid med kraftselskapa som byggjer og eig fiberkabelen. Dette blir kostnadsrekna i kvart enkelt tilfelle.  Ta kontakt og be om pris.

Utbygging vil skje i følgjande område​

Blir fortløpande oppdatert…

Lurer du på noko?🤔

Ved tekniske førespurnader er det ein fordel om du er i nærleiken av utstyret det gjeld, i tilfelle det viser seg å vera behov for restart eller feilsøk.