Hytte og fritid

Når dørene blir opna til hytta blir roa senka over liten og stor. Hytta skal vera ein oase for gode opplevingar der nye minne blir skapte. Samtidig kan manglande nett og ei dårleg tv-oppleving fort bli ein akilleshæl for idyllen.

Skikkeleg nett for heile familien

Med fiber frå oss får du breibandet og tv-opplevinga som tilfredsstiller heile kravet familien har til underhaldning på̊ hytta. Skikkeleg kapasitet, stabilitet og fart på breibandet gjer at du kan invitera heile storfamilien med på hyttetur og gi alle høvet til å bruka nettet så mykje dei vil – utan at det påverkar opplevinga til andre. Moglegheitene med Altibox TV gjer regnvêrsdagane morosamare og kveldane koselegare.

Oppgrader hytta med grenselaus underhaldning frå Altibox TV

Tv frå Altibox bind heile underhaldningsuniverset saman i éi teneste. Filmar, tv, opptak, strøymetenester, radio, appar og alt du kan ønskja deg av underhaldning, lever saumlaust saman i eitt univers: Altibox TV på alle skjermar. Med denne tv-løysinga får du tilgang til endå meir innhald å velja blant, i tillegg til mange fantastiske funksjonar som gir deg ei heilt ny tv-oppleving.

Produktpakka vår til fritidsbustad

Vel du ein pakke får du både i pose og sekk, du kan starta dei fleste program framanfrå, du får tilgang til eit sju dagars programarkiv, eit stort utval kanalar og strøymetenester, og dessutan høve til å setja favorittprogramma dine på opptak og sjå dei når og kvar du vil – både i og utanfor heimen. I tillegg får du stabilt og raskt breiband

Altibox Fritid 100 
Fiberbredbånd 100/100 Mbps opp og ned
649,- pr mnd

Altibox Fritid 500
Fiberbreiband 500/500 Mbps opp og ned
899,- pr mnd

Altibox Fritidspakke 80,  med Tv
Tv-pakke + 8 poeng, programarkiv, start framanfrå, 50 timar opptak og Tv der du vil
Fiberbredbånd 80/80 Mbps opp og ned
679,- pr mnd

Altibox Fritidspakke 150, med Tv
Tv-pakke + 8 poeng, programarkiv, start framanfrå, 50 timar opptak og Tv der du vil
Fiberbredbånd 150/150 Mbps opp og ned

779,- pr mnd

Altibox Fritidspakke 500, med TV
Tv-pakke + 8 poeng, programarkiv, start framanfrå, 50 timar opptak og Tv der du vil
Fiberbredbånd 500/500 Mbps opp og ned
1029,- pr mnd

Altibox Fritidspakke 150

Tv + superraskt internett

779,- per mnd

Etablering (eingongsbeløp) varierer
Ta kontakt

Dei fleste vel denne pakken!

Vil du ha meir tv og internett?

Ønskjer du meir enn det som ligg i fellesavtalen? Altibox tilbyr marknadens raskaste Internett og eit solid utval tv-kanalar, og du kan sjølv oppgradera fart og innhald.

Sjekk om me kan
kople deg til der du bur

Ta kontakt så hjelper me deg!😎

Ved tekniske førespurnader er det ein fordel om du er i nærleiken av
utstyret det gjeld, i tilfelle det viser seg å vera behov for restart eller feilsøk.

Prisoversikt

Dei fleste bruker trådlaust internett/WiFi heime. Utan god trådlaus dekning får du ikkje utnytta den fantastiske farten til fiberen.Enkelt og med små grep kan du gjera den trådlause dekninga betre.

Produktpakker Internett + TV

Etablering av fiberforbindelse

Etablering av fibersamband i eksisterande anlegg: 499,- (Engangsbeløp)
Etablering av fibersamband der det ikkje er Altibox frå før: Ta kontakt for pris*

Produktpakker Internett

Altibox Medium 500/500

1299,- per mnd

+ Etablering (eingongsbeløp)

Altibox Standard 500/500

1329,- per mnd

+ Etablering (eingongsbeløp)

Altibox EXTRA 1000/1000​

1 889,- per mnd

+ Etablering (eingongsbeløp)

Altibox Fiberbredbånd 150/150
(150/150 Mbps)

829,- per mnd

Altibox Fiberbredbånd 250/250
(250/250 Mbps)

929,- per mnd

Altibox Fiberbredbånd 750/750
(750/750 Mbps)

1079,- per mnd

Altibox Fiberbredbånd 1000/1000 (1000/1000 Mbps)

1 329,- per mnd

Produkt Etablering Pr månad Første år Det etterfølgjande året
Fast IP-adresse (1 adresse pr kunde) 200,- 89,- 1 268,- 1 068,-
Sjølvbetening bridgemod 0,- 0,- 0,- 0,-
1) Berekna ut frå 30 dagar i månaden.
2) Bestilling av Altibox produkt føreset minimum kjøp av Altibox Fiberbredbånd.
* Etablering Fiberbredbånd kan tilkomma.

Tv-grunnpakker

Altibox TV

629,- per mnd

Etablering: 879,-

Første år 1): 7107,-

Altibox TV Programarkiv og Opptak

149,- per mnd

Etablering: 0,-

Første år 1): 1788,-

Ein HD-dekodar frå Altibox er inkludert i etableringsprisen.

Tilleggstjenester

Produkt Etablering Pr månad Første år Det etterfølgjande året
Filmleige vanleg frå 39,-
Filmleige HD frå 59,-
Ekstra dekodar med fjernkontroll 0,- 59,- 828,- 828,-
Dekodarbyte til nye Altibox TV 499,-
Ekstra fjernkontroll 149,-
Altibox Tv Overalt 0,- 0,- 0,- 0,-
Sperre tilgang for videoleige 0,- 0,- 0,- 0,-

Berekna ut frå 30 dagar i månaden.

IP-telefoni

Produkt Eingongsbeløp Pr månad Første år
Heimetelefon fastavgift 0,- 169,- 2 028,-
Kostnadsfri teljarsteg og startavgift til alle fasttelefonar i heile Norden heile døgnet (ekskl. spesialnummer) ved abonnement på internett, tv og heimetelefon, eller internett høgare enn 40/40 Mbit/s. Kostnadsfri ringing gjeld berre når desse tre tenestene er aktive. Samtalar utover ein time blir fakturert med ei samtaleavgift som vil bli berekna pr. sekund samtalen varer utover ein time. Startavgift og teljarsteg til mobiltelefonar, spesialnummer og utanlandsnummer blir i samsvar med fakturert gjeldande prisliste. Norden omfattar Noreg, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og Færøyane. Ved abonnement på andre produktpakkar som inkludera heimetelefon, er teljarsteg og startavgift kostnadsfritt til alle Altibox fibernett-nummer (ekskl. spesialnummer). Samtaleprisar til mobiltelefonar, spesialnummer og til utlandet finn du her.

Tilleggstenester

Produkt Eingongsbeløp Pr månad Første år Det etterfølgjande året
Ekstra linje med eige nummer 0,- 10,- 120,- 120,-
Hemmeleg nummer 700,- 7,- 784,- 84,-
Eksternt nødstraumbatteri, eige 1 390,- 0,- 1 390,- 0,-
Sperring av 829-nummer 0,- 0,- 0,- 0,-
Sperring av mobiltelefonnummer 0,- 0,- 0,- 0,-

Annet

Anna Engangbeløp
Gjenopning av abonnement etter stenging 990,-

Ta kontakt så hjelper me deg!😎

Ved tekniske førespurnader er det ein fordel om du er i nærleiken av
utstyret det gjeld, i tilfelle det viser seg å vera behov for restart eller feilsøk.