Hurra – 5700 Altibox kundar

Sjølv om det er gøy å ha eit produkt som mange ønske, har utfordringa vår vore å kunna klara å vareta kundane på ein god måte og ikkje minst få kopla dei opp så raskt som mogleg. Me har komme langt med to nye tilsetjingar i stillingar som berre handterer kundar, men me har enno […]