Utbygging – progresjon

Telefiber AS leverer breiband i alle Vest-Telemark kommunane og i Hjartdal kommune på fleire typar infrastruktur. Me tilbyr på fiber- og radioaksess. Me leverer fiberaksess i nokon område, dette i samarbeid med kraftselskapa som byggjer og eig fiberkabelen. Dette vert kostnadsrekna i kvart enkelt høve. Ta kontakt og be om pris.

Utbygging vil skje i følgjande område​

Blir fortløpande oppdatert…

Høgefoss-Tjønnefoss-Haugsjå

Adresseliste:

  • Tjønnefoss 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151
  • Høgfoss 33, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 67, 69
  • Haugsjåsund 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 352, 254, 356, 358, 360
Progresjon 25%

Haukelifjell Skisenter

Adresseliste

  • Tjønnveg 5, 7, 9, 11,13,15, 19, 26-30, 31, 33,35, 37 og 42
  • Øvre Skjerdalen 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 20-22, 24, 26, 118-120, 123-125, 127-130, 145 og 149
Progresjon 45%

Meld interesse

Meld egeninnsats