Support

Kvardagar 08.00 – 18.00
Laurdag 10.00 – 14.00

Telefon: 905 90 002
support@telefiber.no

Fjernstyring support

Kontakt

Telefon: 905 90 002
post@telefiber.no

Altibox kundesenter

Notodden Energi sitt sentralbord
tlf: 350 25 050
epost: altibox@notodden-energi.no

Viktig informasjon

Altibox og Altibox-partnerskapet leverer samfunnskritisk infrastruktur, og vi spiller en svært viktig rolle i den situasjonen som Norge nå er i. Vi er inne i en spesiell tid som det ikke finnes presedens for, en tid hvor vi må forvente at samfunnets behov for våre tjenester er større enn normalt. I en slik situasjon er vår absolutte prioritet opprettholdelse av driftsstabilitet og tilgjengelighet på tjenester.

Kunder lurer på om det kan bli problemer med kapasiteten på nettet som følge av at langt flere nå arbeider på hjemmekontor, gjerne samtidig med at skoleelever skal få fjernundervisning.

Jfr våre forpliktelser til samfunnet og iht. ekomloven har vi gjennomført tiltak sentralt for å redusere risiko for konsekvenser av sykdom blant våre ansatte. Dette innebærer bla. at kritisk personell ble splittet mellom arbeidsplasser og mange plassert på hjemmekontor eller andre steder i landet allerede fra mandag 9. mars. Vi har parallell driftssentral i Stavanger og Bodø, noe som ytterligere reduserer risikoen for den operative driften.

Mange er bekymret for om det vil være tilstrekkelig kapasitet i nettet til å håndtere situasjonen, og så langt ser det veldig greit ut. Vi har sett en markant økning i trafikk på dagtid, men ikke noe som gir grunn til bekymring. I normaldrift har vi godt med ledig kapasitet og selv om samfunnet er i unntakstilstand så er vi fortsatt i normaldrift på infrastrukturen.

Trafikken torsdag 12. mars lå opp mot 30% over normalen for en torsdag på dagtid og 15-20% over normalen på kvelden, men langt under andre topper vi har sett til nå i år. Vi kommer til å følge godt med på trafikken framover.

Vårt kundesenter har etablert en beredskapsgruppe som nå jobber kontinuerlig med drift, analyse av innkommende volum, sykefravær, ansatte i karantene, bekreftede smittede osv. Det er ikke bekreftet smittede på vårt kundesenter per 12. mars


Med vennlig hilsen

Altibox