Support

Kvardagar 08.00 – 18.00
Laurdag 10.00 – 14.00

Telefon: 35075740
support@telefiber.no

Fjernstyring support

Kontakt

Telefon: 35075740
postmottak@telefiber.no

Altibox kundesenter

Notodden Energi sitt sentralbord
tlf: 350 25 050
epost: altibox@notodden-energi.no

Om TeleFiber

TeleFiber as er eit selskap oppretta i samband med satsing på breibandtenester i Vest-Telemark regionen. Selkapet er ei vidareføring av breibandssatsinga til Rauland Kraftforsyningslag og Vest-Telemark Kraftlag. Selskapets virkeområde omfattar også Hjartdal kommune.

Aksjane i selskapet er fordela mellom Vest-Telemark Kraftlag(40%),  Rauland Kraftforsyningslag(40%), Hjartdal Elverk(10%) og VTN(10%) .

Styret er samansett slik: Kjetil Kvaale (styreleiar), Tor Olav Nystog (nestleiar), Oddgeir Kasin og Arne Vinje.

Selskapets tilsette er Agnar Nilsen(dagleg leiar), Gaute Huvestad, Aaron Jensen, Knut Ove Fidje og Øystein Konnestad.

Selskapet sitt formål er å etablere og drifte eit regionalt nett for høghastighets-kommunikasjon i aktuelt marknadsområde på eit forretningsmessig grunnlag, samt aktivitetar som står i naturleg tilknytning til dette, herunder deltaking i andre selskap med tilsvarande eller beslekta oppgåver.