Support

Kvardagar 08.00 – 18.00
Laurdag 10.00 – 14.00

Telefon: 905 90 002
support@telefiber.no

Fjernstyring support

Kontakt

Telefon: 905 90 002
post@telefiber.no

Altibox kundesenter

Notodden Energi sitt sentralbord
tlf: 350 25 050
epost: altibox@notodden-energi.no

FAQ – Breibandstelefoni

1: Kan eg behalde deg gamle nummeret mitt når eg gjeng over til breibandstelefoni?
JA!   Breibandstelefonen kan du ta i bruk etter at du har motteke adapteret og kobla det til internett. Du får midlertidig eit nytt nummer, og må vente om lag 2 veker på at det gamle nummeret blir overført. Du må ikkje seie opp telefonen din hos Telenor, det gjer leverandøren av IP-telefon som du bestiller av. Dette fordi om du seier opp abonnementet ditt hos Telenor før du bestiller IP-telefon, risikerer å ikkje få behalde ditt gamle telefonnummer.

2: Kva er breibandstelefoni?
Breibandstelefoni er som normal telefoni, bare at du ringjer over Internett i staden for gjennom det analoge telefonnettet.

3: Kva er forskjellen på IP telefoni og breibandstelefoni?
IP telefoni og breibandstelefoni er to namn på det same.

4: Kva prisar gjeld dersom eg ringjer til mobil og liknande?
Sjekk med leverandør,  f.eks. Telio.

5: Kva skjer om straumen vert borte, har ein fortsatt telefon om ein har breibandstelefon?
Om straumen vert borte og breibandsruteren din mister straum, vil du miste internett-tilkoblinga og dermed også IP telefon.  Ein kan løyse dette med å ha ein UPS (reserve-batteri) på breibandsruter /telefon.  Med analog telefon har ein normalt telefon om straumen vert borte, då denne får straum frå batteri i tele-sentralen.

6: Må eg kjøpe ny telefon når eg gjeng over til breibandstelefoni?
Analoge telefonar fungerer fint med breibandstelefoni. Unnataket er ISDN telefonar, som ikkje kan brukast mot IP-telefon adapteret, da dette normalt er laga med  utgang for analog telefon.