Support

Kvardagar 08.00 – 18.00
Laurdag 10.00 – 14.00

Telefon: 905 90 002
support@telefiber.no

Fjernstyring support

Kontakt

Telefon: 905 90 002
post@telefiber.no

Altibox kundesenter

Notodden Energi sitt sentralbord
tlf: 350 25 050
epost: altibox@notodden-energi.no

FAQ – Brannmur

1: Eg la inn brannmur, og nå kjem eg ikkje på nett?
Det er fordi brannmuren blokkerar all trafikk til og frå nettet til å starte med. Deretter vil den spørja deg om ulike program får lov å gå på nettet, og du må svara etter beste emne. Program som må få lov å gå på nettet er blant anna Internet Explorer (om du brukar denne) og Outlook Express.

2: Kva er ein brannmur?
Ein brannmur er eit program som ligg og overvakar maskina di. Den hindrar innbrot på maskina di frå Internett, og hindrar skadelege program på maskina di frå å bruke Internet. Dersom du har Windows XP med dei siste Windows oppdateringane lasta ned, så treng du ikkje å legge inn brannmur. Dersom du har eit anna operativsystem bør du legge inn ein brannmur. Eksempel på gode produkt er F-Secure, Norman og Norton. Som eit gratis alternativ kan du laste ned ZoneAlarm eller Outpost Firewall.

3: Må eg kjøpe brannmur når eg er TeleFiber kunde?
Me anbefaler å bruke brannmuren som ligg i Windows XP. Så lenge du oppdaterer Windows jamleg er denne meir enn sikker nok. Dersom du har eit anna operativsystem, eller ønskjer ekstra sikring, kan du laste ned gratis brannmuren ZoneAlarm. Om du vil kjøpe ein brannmur kan du prøve F-Secure, Norman eller Norton.